Plantage Tour – Peperpot en Laarwijk

Je maakt een tochtje op de Surinamerivier. Nadat we de Goslar (een oud gezonken Duits koopvaardijschip) van dichtbij hebben bekeken, bezoeken we de plantage Peperpot en Laarwijk.

De Goslar

Tijdens deze vaartocht komen we langs de Goslar een Duits koopvaardijschip dat in 1940 tot zinken werd gebracht in de Surinamerivier bij Paramaribo. Het is een stille getuige van de Tweede Wereldoorlog in Suriname. Zolang het nog kan is het een goede gelegenheid om het schip van dichtbij te bekijken. Het oude wrak dat jarenlang een bezienswaardigheid is, wordt binnenkort geborgen en zal als schroot worden verkocht. De opruiming zal onderdeel uitmaken van een documentaire. De preproductie van de documentaire, die wereldwijd te zien zal zijn, is inmiddels gestart.

Plantage Peperpot

We bezoeken Peperpot (in het Sranang tongo ‘Pepre patoe’). Het is de naam van een voormalige koffieplantage en een plaats in het district Commewijne. Sinds de opening van de Wijdenboschbrug op 20 mei 2000 is deze plantage gemakkelijk vanuit Paramaribo te bereiken. Het is een van de oudste plantages uit de Surinaamse geschiedenis. Het begin van Peperpot moet ongeveer tussen 1651 en 1660 gelegen hebben. Waarschijnlijk was het een Engelse planter die het toen als suikerplantage aanlegde. De eerst bekende Hollandse eigenaar was Simon van Halewijn, die in 1696 naar Suriname was gekomen. De oppervlakte was toen 902 akkers. Verspreid over het terrein tref je her en der nog oude machineonderdelen aan.

Domburg

We meren aan in Domburg. Een plaatsje op zo’n 16 km verwijderd van Paramaribo in het district Wanica. Een plaatsje waar overwegend Javanen wonen. Om die reden kunnen we hier genieten van enkele heerlijke Javaanse gerechten.

Plantage Laarwijk

Laarwijk (in het Sranan tongo ‘Passiegron’) is onze laatste bestemming. Het was gedurende de koloniale tijd een suikerplantage en een plaats in het tegenwoordige district Commewijne. Het was gedurende de koloniale tijd een suikerplantage en een plaats in het tegenwoordige district Commewijne. Er zijn nog enkele overblijfselen uit deze periode terug te vinden zoals een indampketel, de sluizen en de irrigatiestructuur. Tegenwoordig staat het plaatsje bekend om zijn heerlijke sinaasappels.

Er zijn een groot aantal touroperators die een trip naar plantage Peperpot en Laarwijk aanbieden, maar ze zijn ook op eigen gelegenheid heel goed bereikbaar.

English version

The Goslar

During this cruise we arrive at the ‘Goslar’ a German merchant ship, which was sunk in 1940 at the Suriname River near Paramaribo. It is a silent witness to the Second World War in Suriname. As long as it is still possible, it is a good opportunity to have a look of the ship up close. The old wreck, that has been an object of interest for many years, will soon be salvaged and sold as scrap metal.

Plantation Peperpot

We are visiting Peperpot (in Sranan tongo ‘Pepre patoe’). A former coffee plantation and a place in the district Commewijne.Since the opening of the Wijdenboschbrug at 20 May 2000 the plantation can be easily reached from the city Paramaribo.It is one of the oldest plantations in Suriname’s history.The beginning of Peperpot must have been somewhere between 1651 and 1660. It was probably a British planter who built it as a sugar plantation. The first known Dutch owner was Simon van Halewijn, who came to Suriname in 1696. The surface area was 902 acres. Scattered over the grounds, here and there, you still find old machine parts.

Domburg

We moor in Domburg. A village at about 16 kilometers from Paramaribo in the district Wanica. A village where mostly Javanese live, which is why we can enjoy some delicious Javanese dishes.

Plantation Laarwijk

Laarwijk is our final destination. It was a sugar plantation during the colonial period and a place in the present district Commewijne.There are some remains left from this period, such as a kettle, the sluices and the irrigation structure. Nowadays, the village is known for its delicious oranges.

There is a large number of tour operators who offer a trip to plantation Peperpot and Laarwijk, but you can also easily reach them on your own.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>