Jodensavanne (English subtitles)

(For English text, please scroll down)

Een van de vele tours die wordt georganiseerd door “Tours with Flair” is een bezoek aan Jodensavanne. Het is een voormalige vestiging van Sefardische Joden in Suriname. Een synagoge en twee begraafplaatsen in de directe omgeving zijn de belangrijkste monumentale plekken op Jodensavanne.

Ligging

Jodensavanne ligt aan de rechteroever van de Surinamerivier op ongeveer 50 kilometer ten zuiden van Paramaribo in het district Para. Het plaatsje Jodensavanne was gebouwd op een heuvel. De huizen waren gebouwd rond de synagoge ‘Beracha Ve Salom’ (Zegen en Vrede).

Geschiedenis

Uit diverse bronnen blijkt dat reeds in 1639 de eerste groep Joden zich in Suriname vestigde. Zij waren afkomstig uit Nederland, Portugal en Italië. Deze eerste Joodse kolonisten woonden in de toenmalige hoofdstad van Suriname, Thorarica, gelegen aan de linker oever van de Surinamerivier, ongeveer veertig kilometer ten zuiden van Paramaribo. Zij begonnen met de aanleg van een aantal suiker plantages. In 1652 kwam samen met de Engelsman lord Willoughby een nieuwe groep Engelse Joden naar Suriname en vestigde zich op de Savanne, gelegen nabij de Cassiporakreek. Deze plaats is nu bekend onder de naam “Jodensavanne”. In 1664 arriveerde een derde groep Joden in Suriname toen de Nederlandse kolonie Cayenne door de Fransen in bezit werd genomen. Deze groep onder leiding van David Nassy week uit naar Suriname en sloot zich aan bij de anderen op Jodensavanne.

Op 17 augustus 1665 werden door het Engelse koloniale gouvernement belangrijke privileges aan de Joodse bevolkingsgroep verleend waaronder vrije uitoefening van hun godsdienst, een eigen schutterij en toestemming tot het bouwen van kerken en scholen. Deze maatregel was een verademing voor deze bevolkingsgroep die elders in de wereld om haar geloofsovertuiging werd vervolgd. Er werd direct begonnen met het bouwen van enkele scholen en een houten synagoge te Cassipora. In 1671 werd deze synagoge ingewijd door de Joodse Burgerwacht Compagnie. Toen Abraham Crijnssen in 1667 Suriname veroverde voor de Nederlandse provincie Zeeland zag het er even naar uit alsof de rust van de bewoners van Jodensavanne weer verstoord zou worden. Maar deze Zeeuwse commandeur liet de privileges van de Joodse gemeenschap onaangetast.

Jodensavanne opgeknapt

In februari 1999 is het hele gebied opgeknapt. Er werd een nieuwe aanlegplaats aangelegd én een bescheiden bezoekerscentrum opgericht. Sindsdien kan Jodensavanne de bezoekers weer ontvangen en informeren over een van de oudste joodse vestigingen in de Nieuwe Wereld.

ENGLISH

Jodensavanne or Jew savannah

One of the many tours that is organized by “Tours with Flair” is a visit to the “Jodensavanne” or Jews savannah. In a relaxing atmosphere the program is run through and you will receive an explanation of the sights that can be seen along the route. After driving for a while, it is time to stretch your legs along the Creek at Powakka, a native village. While enjoying a delicious cup of coffee or tea you can meanwhile enjoy the rustic setting where the Guide starts telling about the arrival of the Jews to Suriname. After this the journey continues. Via the newest bridge across the Suriname River – ‘ the Carolina bridge ‘ we continue our way.

History

Around 1652 a group of Jews established themselves on the Cassiporacreek. They fled for persecution by the Inquisition from Spain and started the construction of sugar cane plantations. After the peace of Breda in 1667 Suriname permanently became Dutch territory. Jodensavanne was named the Jerusalem on the river. After the destruction of the second temple in Jerusalem – the only place in the world where people had freedom of religion. The village was built on a hill and the houses were situated around the synagogue ‘Beracha Ve Salom’ (blessings and peace). There are two natural sources nearby. They provide pure water, one of which is medicinal.

1785 in Jodensavanne the centenary of the synagogue was celebrated in a grand way. About 1600 guests were present. On the day the festivities would start former Governor Wiggers was sick. So they had to postpone it a day. This party was a spectacular event.

The synagogue and the two cemeteries are the most important monumental places on Jodensavanne.

The new situation

In February 1999 the entire area was refurbished. A new dock was constructed and a modest visitor center was set up. Since then, Jodensavanne has been able to receive visitors and inform them about one of the oldest Jewish settlements in the New World.
After the impressive tour you are invited for a cold dessert: a healthy lunch with fresh fruits and fruit juices.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>