Rust en Vrede Kerk

De Rust en Vrede Kerk van de Evangelische Broedergemeente Suriname (EBGS) vierde in 2012 haar 130 jarig jubileum. Het is één van de historische bouwwerken in Paramaribo aan de rand van de wijk Frimangron.

De oorsprong

Van oorsprong werd de kerk gebouwd voor de plantage “Anna’s Zorg” aan de Warappakreek in het district Commewijne. In het jaar 1882 werd het afgebroken en over de rivier naar Paramaribo vervoerd. Daar werd zij weer opgebouwd in de dichtbevolkte wijk.

Gebouw en ligging

Het is een stevig gebouw op korte neuten en vernoemd naar de plek waar zij nu staat, namelijk op de hoek van de Rust en Vredestraat (tegenwoordig Frederik Derbystraat) en de Gemenelandsweg. Voor de wijk is het een gebouw met statuur. Weliswaar een betrekkelijk kleine kerk maar een met een imposante uitstraling.

Predikanten door de jaren heen

Gedurende haar bestaan hebben meer dan 50 predikanten op de kansel van deze kerk het evangelie verkondigd. De eerste voorganger was dominee Herz .Enkele markante voorgangers zijn geweest Gilly Polanen, Chris Kotzebu en Desire Doelwijt.

De klokkentoren

De vrijstaande klokkentoren heeft een luidklok. Na enkele jaren van stilte kon de Frimangrongemeente in 2007 weer de welluidende klokslagen van ‘Moeder Anna’ horen.

Geschiedenis van de Evangelische Broedergemeente

De evangelische broedergemeente, waarvan de leden ook wel de hernhutters of de Moravische broeders worden genoemd, zijn een piëtistischeopwekkingsbeweging daterend uit de eerste helft van de 18e eeuw. De evangelische broedergemeente had in december 2010 wereldwijd ongeveer 985.000 leden.

In Nederland is de broedergemeente vooral bekend geworden door zendingswerk in Suriname. Ongeveer 40% van de creolen in Suriname is lid van deze gemeente.

De evangelische broedergemeente werd in 1722 gesticht op het landgoed Mittelberthelsdorf van Nikolaus von Zinzendorf. Op dit landgoed werd de nederzetting Herrnhut gesticht, waar zich piëtistische leden van de broederschappen vestigden, die zich baseerden op het gedachtegoed van de hussieten en verschillende piëtistische ideeën. Vanaf het einde van de zestiende eeuw stonden deze broederschappen onder groeiende invloed van het calvinisme. Omdat hun geloofsbelijdenis niet werd “gedekt” door de Lutherse, Katholieke of een andere door de overheid aanvaarde belijdenis, waren de leden van de broedergemeenten steeds weer mikpunt van uitsluiting en soms ook vervolging.

De drijvende kracht achter de evangelische broedergemeente was Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf (1700-1760). Von Zinzendorf maakte vele reizen door Europa ter verspreiding van het Evangelie. De EBG is in 1722 door hem gesticht, toen hij voor enkele vervolgde Moravische broeders op zijn landgoed Berthelsdorf (Saksen/Duitsland) de kolonie Herrnhut bouwde. Hij stelde zijn beweging “unter des Herrn Hut” (onder de hoede van de Heer) vandaar ook de naam van deze beweging. Von Zinzendorf was wars van allerlei onenigheid over dogmatische geloofspunten en wilde terug naar een levend en oprecht geloof in de Heer Jezus Christus. In hun spiritualiteit en liturgie is de rol van muziek bijzonder groot.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>