Saoenah Markt Paramaribo

(For English text, please scroll down)

Als je op de zondag zin hebt in een gezellig uitje, dan is de Saoenah Markt in Paramaribo Noord een goede optie. Het is een van de vele markten die Paramaribo rijk is. Je doet hier je gewone dagelijkse boodschappen, maar met iets meer de focus op Javaans eten. Hier vind je bijvoorbeeld gebakken banaan, saté, soato, dawet, lemper en berkat (onder andere bami, nasi, groenten, kip en rundvlees geserveerd in een bananenblad).

De organisatie streeft er naar om maandelijks, op de laatste zondag van de maand, een (cultureel) evenement te organiseren. Dat kan bijvoorbeeld zijn een gamelanorkest, of een uitvoering van Djaran Kepang. Het centrale punt van de markt wordt regelmatig beschikbaar gesteld voor externe partijen en startende ondernemers die hun producten willen promoten, verkopen of presenteren.

Petjil, nasi en bami de geuren zullen snel je neusgaten binnendringen wanneer je deze markt bezoekt! Waan je voor enkele momenten in Zuidoost-Azië. Snuffel langs de kleurrijke kraampjes, geniet van de muziek en en de diverse lekkernijen.

Het doel van de Saoenah Markt

De marktkooplui richten zich hoofdzakelijk op burgers van Paramaribo en omstreken, maar ook op toeristen die gezellig de markt willen bezoeken en van de lekkernijen willen genieten. Het is ook een ontmoetingsplek waar mensen samenkomen voor een gezellig gesprek of om lekker te chillen.

Waar is de Saoenah Markt gevestigd

De Saoenah Markt is gevestigd op de hoek van de verlengde Anamoestraat en de Jozef
Israëlstraat en is geopend van 6 uur ‘s ochtends tot -1 uur ‘s middags.

De historie van de Saoenah Markt

De markt is opgericht door de familie Abas. Vroeger werden de producten langs de weg verkocht maar tegenwoordig is het een overdekte markt op een eigen terrein. De Saoenah Markt is de enige particuliere markt in Suriname. Het is ontstaan in 1996 toen de venters aan de Tourtonnelaan door de overheid werden geweerd vanwege de overlast die zij daar veroorzaakten. De heer Amin Abas werd destijds benaderd door een aantal verjaagde venters voor het beschikbaar stellen van een terrein. Hier konden zij ongemoeid hun groenten en andere koopwaar verkopen. Ze zijn begonnen met 48 standplaatsen. De markt is door de jaren heen uitgebreid tot inmiddels 92 standplaatsen.

Openingstijden

Iedere zondag van 06:00 – 13:00 uur

Adres

Hoek Jozef Israëlstraat/Verlengde Anamoestraat 81
Paramaribo-Noord

ENGLISH

General

If you fancy a cozy Sunday getaway, then the Saoenah Market in Paramaribo North is a fine option. It is one of the many markets enriching Paramaribo. You do your ordinary everyday shopping here, but with a little more focus on Javanese food. This is the place for example, satay, soato, fried banana, dawet, lemper and berkat (among other things are fried noodles, fried rice, vegetables, chicken and beef served in a banana leaf).

The organization strives to organize a (cultural) event every month, on the last Sunday of the month. This could be a gamelan for example orchestra or a performance by Djaran Kepang. The central point of the market is regularly made available to external parties and starting entrepreneurs who want to promote, sell or present their products.
Imagine yourself in South-East Asia for a few moments. Stroll along the colorful stalls and enjoy the music and the various delicacies.

The goal of the Saoenah Market.

The market vendors primarily focus on citizens of Paramaribo and the surrounding areas, but also on tourists, who want to visit the market and want to enjoy the delicacies. It is also a meeting place where people come together for a pleasant conversation or to chill out.

Where is the Saoenah Market located?

The Saoenah Market is located on the corner of the “Verlengde Anamoestraat” and the “Joseph Israelstraat”, and is open from 6 am to 1 pm.

The history of the Saoenah Market

The market was founded by the Abas family. In the past the products were sold along the roadside, but nowadays it is a covered market on a private site.

The Saoenah Market is the only private market in Suriname. It originated in 1996 when the peddlers at the “Tourtonnelaan” were banned by the government, because of the inconvenience they caused there. At the time a number of peddlers approached Mr. Amin Abas to make a site available. Here they could sell their vegetables and other merchandise without disruption. They started with 48 pitches. The market has expanded to 92 pitches over the years.

Visiting hours

Every Sunday from 06:00 AM till 13:00 PM

Address

Corner Jozef Israëlstraat/Verlengde Anamoestraat 81
Paramaribo-North