Shri Vishnu Mandir

Het meest opvallende gebouw aan de Koningstraat in Paramaribo is de Shri Vishnu Mandir. Een bontgekleurde tempel waarvan de felle oranje koepels vanuit verschillende plaatsen in de stad goed herkenbaar zijn.

Shri Visnu Mandir toen en nu

De mandir zoals deze nu in de Koningstraat staat is gebouwd in het begin van de zeventiger jaren. Omdat van oudsher altijd veel Hindoestanen woonachtig waren in-en rondom de Koningstraat heeft men destijds bewust gekozen voor deze plek. In 1873 emigreerden 30.000 Hindoestanen van uit India naar Suriname. Zij namen daarbij hun culturele normen en waarden mee, zoals onder meer hun Godsdienst, hun klederdracht en hun manier van groeten. In 1930 hebben een aantal stromingen uit de Hindi gemeenschap krachten gebundeld en is er hieruit een organisatie ontstaan. Op dit moment bestaat de organisatie uit 175.000 leden.

De hoofd organisatie heeft 60 dochterondernemingen en daarnaast nog 40 kleine zelfstandige ondernemingen die dezelfde principes zoals de waarden en normen naleven. Verder hebben zij het beheer over 17 scholen waaronder muloscholen, een wbo-school en diverse lagere scholen. Aan de Doekhiweg hebben zij ook nog een kindertehuis. Hier wordt onderdak geboden aan 75 kinderen tussen de 2 en 18 jaar. De kinderen worden begeleid en opgevoed door 7 moeders en een beheerdersechtpaar. Het doel van het kindertehuis is om moeders en kinderen op te vangen zodat zij later een goede plek krijgen in de maatschappij. Een van de belangrijkste doelstellingen die Shri Vishnu nastreeft, is het uitdragen van het Hindoeïsme in Suriname volgens de principes en uitgangspunten van de Sanatan Dharm. Om onder meer in het onderhoud van de mandir te voorzien, faciliteert de organisatie in hun bijgebouw een zaal voor het geven van o.a. bruiloften. Hier wordt regelmatig gebruik van gemaakt.

Een Mandir

Een mandir is een hindoeïstische tempel. Hindoes geloven dat de tempel de woonplaats van de goden is. Hier staan veelkleurige afbeeldingen van de goden die er wonen. Hindoes gaan naar de mandir om te bidden, te zingen, te offeren en te mediteren.

Rituelen en gewoonten

Bij de Hindoestanen is het gebruikelijk dat ze hun doden cremeren. Nagenoeg alle Hindoes kiezen hiervoor. Dit doen ze omdat ze geloven dat dit de snelste manier is om terug te keren naar Brahm, de oerbron. De dood wordt meestal als positief ervaren omdat het lichaam slechts was bedoeld voor tijdelijk en het zijn taak heeft volbracht. Hindoes geloven in reïncarnatie wat wil zeggen dat hun ziel na het sterven in een ander lichamelijk omhulsel terechtkomt. 90 % van hen wordt gecremeerd. Slechts 10 % wordt begraven. In het uiterste noordwesten van de stad ligt aan de Atlantische Oceaan de Weg naar Zee. Hier hebben zij de mogelijkheid om hun doden op een authentieke wijze te cremeren. Na de gebruikelijke rituelen vooraf, waarbij de familie afscheid neemt, wordt de overledene vervoerd naar Weg naar Zee en daar op een plechtige manier gecremeerd.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>